Како ћемо дефинисати разлику између буљења, погледа, гледања итд.?


Одговор 1:

То обично има везе са конотацијом речи или дужином времена које неко проведе гледајући нешто. Гледање је обично тежак, сврховит изглед који се памти или узима у детаље (или у ромомима, одвраћати лепотом, ма шта. Контекст, браћо.) Гланкирање је нешто брзо, урађено у трену или ненамерно, само у току било чега другог (тј., у другој употреби речи, гланц ударац - онај који једва клиза циљну површину и нема више оштећења).

Гледање је слично гледању, само обично подразумева различите емоције, попут дивљења (за разлику од учења) или изненађења (насупрот интензитету стартања). То је у великој мери контекстуална и конотативна разлика са степеном намере и емоције.