Која је разлика између дистрибуције и функције?


Одговор 1:

У теорији вероватноће и статистикама, дистрибуција вероватноће је математичка функција која пружа вероватноће појављивања различитих могућих исхода у експерименту. У техничком смислу, дистрибуција вероватноће је опис случајне појаве у погледу вероватноће догађаја. На пример, ако се случајна променљива Кс користи за означавање исхода бацања новчића ("експеримент"), тада би вероватноћа расподељења Кс узела вредност 0,5 за Кс = главе, а 0,5 за Кс = репове (под претпоставком да кованица је фер). Примери случајних појава могу укључивати резултате експеримента или анкете.

Функција је у почетку била идеализација како различита количина зависи од друге количине. На пример, положај планете је функција времена. Историјски је концепт разрађен са инфинитезималним рачунима на крају 17. века, а све до 19. века функције које су се сматрале биле су различите, односно имале су висок степен регуларности. Концепт функције формализован је крајем 19. века у смислу теорије скупова, што је увелико проширило домене примене концепта.

Извор - Википедиа