Која је разлика између шпедитера и агенције за превоз робе?


Одговор 1:

Шпедитер - Шпедитер заправо не помера свој терет. Шпедитер делује као посредник између шпедитера и различитих превозних услуга као што су океански превоз на теретним бродовима, транспорт, убрзани транспорт ваздушним теретом и премештање робе железницом.

Агенција за транспорт робе - Агенција за превоз робе: Агенција за превоз робе или ГТА означава свако лице које пружа услуге у вези с цестовним превозом робе и издаје товарну листу, без обзира на назив. Товарни лист је суштински услов који треба сматрати ГТА.

Ако вам је потребна подршка за шпедицију, онда нас посетите, ми смо најбоља агенција за шпедицију у Индији.