Која је разлика између институција и прописа?


Одговор 1:

Дуркхеим је социологију описао као науку о институцијама, њиховој генези и функцијама. Па шта су институције у очима социолога? За социологе, институције су (и) друштвени облици који се репродукују и (ии) управљају понашањем појединаца у одређеној заједници. Примјери институција су владе, породица, људски језици, универзитети, болнице, пословне корпорације и правни систем. Регулаторни режим је институција (на језику социологије).

Вреди напоменути да већина економиста игнорише институције. Главни економисти на регулацију гледају као на правила и на њихово спровођење. Ова правила постављају регулатори по савету економиста који добро знају. Економисти не виде (или не желе да виде) регулаторни режим као живи социјални облик. Они, међутим, препознају постојање феномена који се назива „регулаторно хватање“, при чему економисти и њихови клијенти са регулаторима надмашују посебне интересе. Односно, понекад се чини да регулаторни режим има свој ум.