Која је разлика између највећег четвороцифреног и најмањег петоцифрени броја?


Одговор 1:

С обзиром на позитивне бројеве, најмањи 5-цифрени број = 10000 и највећи четвероцифрени број = 9999. А разлика између њих је 1.

С обзиром на позитивне и негативне бројеве, најмањи 5-цифрени број = -99999 и највећи четвероцифрени број = 9999. А разлика између њих је 109998.