Која је тачна разлика између пута и пореза на путарине? Зашто плаћамо путарину чак и када већ плаћамо велики износ за путни порез?


Одговор 1:

Цестовни порез плаћа се на возилу пре него што се може возити јавним путем. Обично се плаћа у тренутку куповине новог возила.

Наплата путарине наплаћује се на возилима која желе да саобраћају на одређеним ауто путевима и мостовима. Државна влада или локални орган наплаћиват ће порез на путарине на цесте или мостове као поврат средстава утрошених на изградњу тог пута или моста. Такође би се могао убирати порез на путарине да би се повратили трошкови одржавања пута или моста.

Древни порез углавном је једнократни. Међутим, порез на путарину плаћа се кад год возило користи пут или мост на коме се наплаћује путарина.

Надам се да ово помаже.


Одговор 2:

Цестовни порез је порез који се наплаћује на свако возило које прође кроз пут. Након што се на возило плати порез на путеве, може се прометовати на свим путевима у држави. Док је путарина корисничка накнада за кориштење било којег дијела пута или моста посебно издвојеног као таквог. Раније током царске владавине није било пореза на путеве, већ је постојала само путарина. С обзиром на потешкоће у наплати путарина на више пунктова уведен је порез на цесте који замјењује путарине као јединствени порез на путарине.

Сада се наплаћују путарине уз порез на путеве на више пунктова за коришћење дела тако саопштених дела путева или моста. Теоретски то износи двоструко опорезивање и као такав може се рећи да је незаконито.

Али у пракси прикупљања путарина практично постоји неко образложење. Изградња путева и мостова постала је веома скупа. Уобичајена алокација из буџета државе и централне владе можда није довољна ни за подмиривање рутинских поправки и трошкова замене. У тој ситуацији огромни издаци потребни за изградњу путева и мостова могу се подмирити само спољним финансирањем или посебним буџетом. Износ позајмљен од спољних финансијера мора бити враћен са каматама у будућности. Износ потребан за враћање спољног финансијера се наплаћује наплатом путарине.

Ако се за изградњу нових путева и мостова не зависи спољно финансирање, можда ће бити потребно дуго чекање, у којем периоду друштво може бити ускраћено за услуге нових путева и мостова. Предности везане за изградњу нових путева и мостова су вишеструке. То може помоћи у смањењу застоја у саобраћају, или у смањењу времена трчања до одређеног места, или у обезбеђивању добре удобности вожње и тако даље. Укратко, могу се уштедети у оперативним трошковима возила. Плаћањем путарине троши се само део уштеденог новца. То је економски добра опција.

Друга поента је да ако се зависи од финансирања државе за изградњу нових путева и мостова, можда ће бити потребно повећати порез на возила / порез на путеве. Ако се повећа путни порез, терет ће поделити сви људи који користе возило, без обзира да ли је непосредни корисник нових изграђених путева или моста. Стога је корисније наплаћивати порез од непосредних корисника. Цестарина се може сматрати порезом непосредних корисника нових путева или моста.


Одговор 3:

Цестовни порез је порез који се наплаћује на свако возило које прође кроз пут. Након што се на возило плати порез на путеве, може се прометовати на свим путевима у држави. Док је путарина корисничка накнада за кориштење било којег дијела пута или моста посебно издвојеног као таквог. Раније током царске владавине није било пореза на путеве, већ је постојала само путарина. С обзиром на потешкоће у наплати путарина на више пунктова уведен је порез на цесте који замјењује путарине као јединствени порез на путарине.

Сада се наплаћују путарине уз порез на путеве на више пунктова за коришћење дела тако саопштених дела путева или моста. Теоретски то износи двоструко опорезивање и као такав може се рећи да је незаконито.

Али у пракси прикупљања путарина практично постоји неко образложење. Изградња путева и мостова постала је веома скупа. Уобичајена алокација из буџета државе и централне владе можда није довољна ни за подмиривање рутинских поправки и трошкова замене. У тој ситуацији огромни издаци потребни за изградњу путева и мостова могу се подмирити само спољним финансирањем или посебним буџетом. Износ позајмљен од спољних финансијера мора бити враћен са каматама у будућности. Износ потребан за враћање спољног финансијера се наплаћује наплатом путарине.

Ако се за изградњу нових путева и мостова не зависи спољно финансирање, можда ће бити потребно дуго чекање, у којем периоду друштво може бити ускраћено за услуге нових путева и мостова. Предности везане за изградњу нових путева и мостова су вишеструке. То може помоћи у смањењу застоја у саобраћају, или у смањењу времена трчања до одређеног места, или у обезбеђивању добре удобности вожње и тако даље. Укратко, могу се уштедети у оперативним трошковима возила. Плаћањем путарине троши се само део уштеденог новца. То је економски добра опција.

Друга поента је да ако се зависи од финансирања државе за изградњу нових путева и мостова, можда ће бити потребно повећати порез на возила / порез на путеве. Ако се повећа путни порез, терет ће поделити сви људи који користе возило, без обзира да ли је непосредни корисник нових изграђених путева или моста. Стога је корисније наплаћивати порез од непосредних корисника. Цестарина се може сматрати порезом непосредних корисника нових путева или моста.


Одговор 4:

Цестовни порез је порез који се наплаћује на свако возило које прође кроз пут. Након што се на возило плати порез на путеве, може се прометовати на свим путевима у држави. Док је путарина корисничка накнада за кориштење било којег дијела пута или моста посебно издвојеног као таквог. Раније током царске владавине није било пореза на путеве, већ је постојала само путарина. С обзиром на потешкоће у наплати путарина на више пунктова уведен је порез на цесте који замјењује путарине као јединствени порез на путарине.

Сада се наплаћују путарине уз порез на путеве на више пунктова за коришћење дела тако саопштених дела путева или моста. Теоретски то износи двоструко опорезивање и као такав може се рећи да је незаконито.

Али у пракси прикупљања путарина практично постоји неко образложење. Изградња путева и мостова постала је веома скупа. Уобичајена алокација из буџета државе и централне владе можда није довољна ни за подмиривање рутинских поправки и трошкова замене. У тој ситуацији огромни издаци потребни за изградњу путева и мостова могу се подмирити само спољним финансирањем или посебним буџетом. Износ позајмљен од спољних финансијера мора бити враћен са каматама у будућности. Износ потребан за враћање спољног финансијера се наплаћује наплатом путарине.

Ако се за изградњу нових путева и мостова не зависи спољно финансирање, можда ће бити потребно дуго чекање, у којем периоду друштво може бити ускраћено за услуге нових путева и мостова. Предности везане за изградњу нових путева и мостова су вишеструке. То може помоћи у смањењу застоја у саобраћају, или у смањењу времена трчања до одређеног места, или у обезбеђивању добре удобности вожње и тако даље. Укратко, могу се уштедети у оперативним трошковима возила. Плаћањем путарине троши се само део уштеденог новца. То је економски добра опција.

Друга поента је да ако се зависи од финансирања државе за изградњу нових путева и мостова, можда ће бити потребно повећати порез на возила / порез на путеве. Ако се повећа путни порез, терет ће поделити сви људи који користе возило, без обзира да ли је непосредни корисник нових изграђених путева или моста. Стога је корисније наплаћивати порез од непосредних корисника. Цестарина се може сматрати порезом непосредних корисника нових путева или моста.